Skip to main content

Solarflex – Ödrift

Den pågående energiomställningen, sjunkande solpanelpriser, subventioner och ökade regleringar driver utvecklingen av solenergi. I Sverige kan vi bli motståndskraftigare genom att installera solpaneler och batterier, i kombination med ödrift kan vi stärka energisystemet till en liten kostnad även i kristider. Idag finns dock en stor okunskap om dessa möjligheter trots att konsekvenserna av ett strömavbrott kan vara stora för samhället i stort och för individen.

Fungerar solpaneler vid strömavbrott?
Allt fler vill kunna producera sin egen el för att vara självförsörjande vid större strömavbrott. Men att bara ha solceller på taket är inte tillräckligt. Det beror på att växelriktaren, som omvandlar solenergin (likström) till användbar el (växelström), stängs av automatiskt vid strömavbrott av säkerhetsskäl. Detta görs för att de som arbetar med att reparera det vanliga elnätet måste känna sig trygga med att den el som produceras av solpanelerna inte matas ut i kablarna på elnätet som de reparerar.

Vad är ödrift? 
Med ö-drift menas helt enkelt lokal elproduktion i mindre “öar” som är geografiskt begränsade. Ödrift innebär att ett system är fristående från det vanliga elnätet vid strömavbrott och kan generera och lagra egen elektricitet.

Off-grid innebär att man kopplar bort sig helt från elnätet vilket är en utmaning i Sverige under vinterhalvåret där solpanelerna generellt inte genererar tillräckligt med ström för att driva fastigheten. Här behöver man kombinera med till exempel vätgaslagring

Nödström innebär att man endast kan skicka ut den befintliga elen som finns i batteriet innan strömavbrottet har skett. För nödström installerar vi nödströmväxelriktare. 

Ta kontakt med oss och så skräddarsyr vi en lösning som passar dina behov bäst.

Solpaneler

Våra produkter

Growatt Hybridväxelriktare: För att rusta dig inför framtiden erbjuder vi hybridväxelriktare som kan integreras med batterier för effektiv energistyrning och förberedelse för ödrift vid en ökning av strömavbrott i samhället.

Monokristallina Solpaneler: Anpassade för det svenska klimatet, inklusive de utmanande vintermånaderna med begränsat solljus. Samtliga paneler är helsvarta och åtnjuter långa garantitider för extra trygghet.

Svensktillverkat Montagesystem: Vi installerar svensktillverkade montagesystem som utmärker sig genom sin robusthet och anpassningsförmåga för att hantera tuffa förhållanden, inklusive höga salthalter.

Solar Assistant: Som stolta Sverigepartners installerar vi Solar Assistant, en mjukvara och hårdvarulösning som gör din solcellsanläggning säkert från hackerattacker och användarvänlighet.